Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Apell, Ildephons (1787-1849)
Alternativní jména:
Apell, Ildephonsus / Apell, Ildephons Michael
Bližší údaje:
(*18.5.1787 Erfurt + 13.12.1849 Broumov), řeholní slib 22.5.1808 Praha-Břevnov (OSB), svěcení 19.11.1809. Do roku 1823 působil jako profesor náboženství na gymnáziu v Broumově. Po roce 1823 byl farářem ve Vernéřovicích, poté v Šonově a nakonec převorem a knihovníkem v Broumově.
Literatura:
MAIWALD, Vincenz, Geschichte des öffentlichen Stiftsgymnasiums in Braunau, Wien 1912, s. 271.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. G. bb. 53,1 Ex libris Apell Magistri m. p. B - XVIII. D. bb. 59,1  P. Ildephonsi Apell O. S. B.  [manu propria] B - XVIII. D. bb. 59,1 Ad usum Ildephonsi Apell O. S. B. 1808 B - XVIII. E. bb. 61,1 Ad usum P. Ildephonsi Apell O. S .B. B - XVIII. E. bb. 62,1 Apell B - XVIII. F. bb. 44,1 Ad usum Ildefonsi Apell O. S. B. [manu propria]

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena