Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Seznam míst

Arnstorf Athlone - klášter Broumov Broumov - benediktinský klášter Broumov - gymnázium Břevnov - benediktinský klášter Cheb - jezuitská kolej Chlum svaté Máří Erfurt Francie Hradec Králové Hradec Králové - jezuitská kolej Kamieniec Kamienna Góra (Landeshut) Kladruby - benediktinský klášter Kladruby - klášter Klatovy Knínice Litomyšl Litomyšl - knihovna piaristů Louny Olomouc - Katedrála sv. Václava Poděbrady Police nad Metují Police nad Metují - benediktinský klášter Počátky Praha Praha - Arcibiskupství pražské Praha - Klášter sv. Jiří Praha - jezuitská kolej Rajhrad benediktinský klášter Rajhrad - benediktinský klášter Rauhenstein Regensburg Salzburg Strahov - Klášter premonstrátů Svatý Jan pod Skalou - konvent benediktinů Teplice- děkanát Vratislav Vratislav - katedrála Vratislav - kostel sv. Maří Magdaleny Vídeň Vídeň - Schottenstift Vídeň - jezuitská kolej Šonov

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena