Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Chlum svaté Máří
GPS:

Seznam osob a institucí

Wentzel, Jan Josef (1742-1796)

Seznam proveniencí

B - XIX. D. aa. 7,1 Emptus á priore possessore nunc est Joannis Josephi Wentzl Sacerdotis Ecclesias... B - XIX. G. bb. 26,1 Ex Libris Joannis Josephi Wentzel Sacerdotis Ecclesiastici  B - XXIII. G. bb. 24,1  Joannis Josephi Wentzel Sacerdotis Ecclesiastici

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena