Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Praha - Klášter sv. Jiří
GPS:

Seznam osob a institucí

Unger, Bonifacius Benedictus (1639-1699)

Seznam proveniencí

B - XX. G. aa. 27,1 Ex Prouentib[us] Parochiae Mon[aste]ris S. Georgij comparauit Me P. Bonifaci[us...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena