Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Unger, Bonifacius Benedictus (1639-1699)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*1639 + 19.6.1699), OSB, řeholní slib 10.1.1660 Broumov, působil v Klášteře sv. Jiří, administrátor farnosti po dobu 17 let.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Praha - Klášter sv. Jiří

Seznam proveniencí

B - XX. G. aa. 27,1 Ex Prouentib[us] Parochiae Mon[aste]ris S. Georgij comparauit Me P. Bonifaci[us...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena