Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Police nad Metují - benediktinský klášter
GPS:

Seznam osob a institucí

Caelestinus Grundmann, Friedrich (1730-1772) Innocentius Lorenz, Bernardus (1752-1797) Police nad Metují - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - S. LIX. b. 1 Emit P. Caelestinus ex bibliotheca Policensi B - XIX. D. aa. 10,1 Pro Bibliotheca Abbatiali Braunensi comparavit F. A. B.   B - XIX. D. aa. 10,7 Ex Bibliotheca Abbatiali Braunensi comparatus A[nn]o 1772 à F. A. B.  B - XXIII. a. 9,1,A Pro Monasterio Policensi comparavit F[ridericus] A[bbas] B[revnoviensis] A[nno]... B - XX. D. bb. 9,1 Ex Bibl[iotheca] Polic[ensi] comparavit P. Innocentius 1787 B - XXII. D. aa. 25,2 empta vero ab eodem P. Innocentium A. 1785 B - XX. E. bb. 28,1 F. Bernardi Lorenz A. 1778 B - XXI. C. aa. 6,1 Bibliotheca Policenci comparavit P. Bernard[us] Lorenz O.S.B. A[nno] 1787 [přeš... B - XVIII. B. 34,1 nunc Mon[aste]rij Policensis 1767 B - XVIII. E. bb. 5,1 M[o]n[aste]ri Policensis Ord[inis] S[ancti] Benedicti B - XVIII. G. bb. 16,1 Ad Prouisoratum Policensem B - XXII. E. bb. 1,1 nunc verò Mon[aste]rij Policensis 1767 B - XXII. E. bb. 1,2 Mon[aste]rij Policensis 1767

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena