Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Lorenz, Bernardus (1752-1797)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*22.5.1752 Langenaviensis + 10.4.1797 Broumov), řeholní slib 24.5.1776 Broumov, svěcení 9.1.1780, OSB, působení v Polici nad Metují, Broumově, Lehnickém Poli, profesor
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter Police nad Metují - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XX. E. bb. 28,1 F. Bernardi Lorenz A. 1778 B - XXI. C. aa. 6,1 Bibliotheca Policenci comparavit P. Bernard[us] Lorenz O.S.B. A[nno] 1787 [přeš...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena