Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Innocentius
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Police nad Metují - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XX. D. bb. 9,1 Ex Bibl[iotheca] Polic[ensi] comparavit P. Innocentius 1787 B - XXII. D. aa. 25,2 empta vero ab eodem P. Innocentium A. 1785

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena