Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Grundmann, Friedrich (1730-1772)
Alternativní jména:
Grundtmann, Fridrich / Fridericus Abbas Brevnoviensis / F. A. B. / Grundmann Friedericus
Bližší údaje:
(*25.11.1696 Broumov + 30.12.1772 Broumov), řeholní slib 22.12.1715 Broumov, svěcení 23.4.1724, břevnovsko-broumovský opat v letech 1752-1772
Literatura:
KLINKHAMMER, Rudolf, Die Figuralmusik in Břevnov und Braunau zur Zeit des Priors und Abtes Friedrich Grundmann (1730-1772), in: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr, St. Ottilien 1993, s. 401-495.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter Police nad Metují - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. D. aa. 10,1 Pro Bibliotheca Abbatiali Braunensi comparavit F. A. B.   B - XIX. D. aa. 10,7 Ex Bibliotheca Abbatiali Braunensi comparatus A[nn]o 1772 à F. A. B.  B - XXIII. a. 9,1,A Pro Monasterio Policensi comparavit F[ridericus] A[bbas] B[revnoviensis] A[nno]...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena