Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Vratislav - katedrála
GPS:

Seznam osob a institucí

Vratislav - katedrála sv. Jana Křtitele

Seznam proveniencí

B - II. A. 32,1 Ex Biblioth: Rmi Cap: Cath: Eccl: Vratisl. B - S. LVIII. f. 13 Ecclesiae Cathedralis Wratislauiens. nunc Monasterij S. Wenceslaj Brauenae 1659 B - XIII. A. 13 Ecclesiae Cathedralis Wratislauien.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena