Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Vratislav - katedrála sv. Jana Křtitele
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Katedrála sv. Jana Křtitele, Vratislavský dóm je ústředním chtámtm ve Vratislavi a katedrálou vratislavské diecéze. Současá podoba katedrály pochází z roku 1244.
Literatura:
ANTKOWIAK, Zygmunt, Kościoły Wrocławia. Vratislav 1991. / KALINOWSKI, Konstanty, Barock in Schlesien, [s.l.]: Deutscher Kunstverlag 1990.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Vratislav - katedrála

Seznam proveniencí

B - II. A. 32,1 Ex Biblioth: Rmi Cap: Cath: Eccl: Vratisl. B - S. LVIII. f. 13 Ecclesiae Cathedralis Wratislauiens. nunc Monasterij S. Wenceslaj Brauenae 1659 B - XIII. A. 13 Ecclesiae Cathedralis Wratislauien.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena