Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Rajhrad benediktinský klášter
GPS:

Seznam osob a institucí

Brančawsky, Benno (1658-1709)

Seznam proveniencí

B - XX. F. bb. 6,1 Ihre wohlehrend. P[ate]r Benno Branzowský haben dieses büchlein geschenkten ange...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena