Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Vídeň
GPS:

Seznam osob a institucí

Kauffman, Leopold Vídeň - knihovna šlechtického rodu Althann

Seznam proveniencí

B - XX. D. bb. 9,1  Ex libris litere D[omi]ni Leopoldi Kauffman Salisburg. pfect. Viennae B - XX. A. 20,1,přív. Ex Biblioth[eca] ab Althann ill[ustrissimi] Comitis Wenc. Viennae 1. Martij

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena