Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Vídeň - knihovna šlechtického rodu Althann
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Althannové jsou německý šlechtický rod původem z Dolního Bavorska, usazený od 16. století v Rakousku s majetky v Čechách (Vranov nad Dyjí), na Moravě, v Kladském hrabství, Prusku a Uhrách.
Literatura:
MAŠEK, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti I. díl, Praha 2008, 2. díl 2010.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Vídeň

Seznam proveniencí

B - XX. A. 20,1,přív. Ex Biblioth[eca] ab Althann ill[ustrissimi] Comitis Wenc. Viennae 1. Martij

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena