Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Regensburg
GPS:

Seznam osob a institucí

Delicasius, Johannes

Seznam proveniencí

B - XXII. G. bb. 39,1 IOANNIS DELICASII DOCTORIS M.DLXII B - XXII. G. bb. 39,1,přív.3 + ad D. Ioannem Delicasium scriptu[m] B - XXII. G. bb. 39,1,přív.3 Clarissimo viro D[omi]ni Ioanni Deli:casio Cannonico  ddd. Bruschius a...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena