Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Delicasius, Johannes
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Generální vikář v Řezně
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Regensburg

Seznam proveniencí

B - XXII. G. bb. 39,1 IOANNIS DELICASII DOCTORIS M.DLXII B - XXII. G. bb. 39,1,přív.3 + ad D. Ioannem Delicasium scriptu[m] B - XXII. G. bb. 39,1,přív.3 Clarissimo viro D[omi]ni Ioanni Deli:casio Cannonico  ddd. Bruschius a...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena