Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Vratislav - kostel sv. Maří Magdaleny
GPS:

Seznam osob a institucí

Hess, Johannes (1490-1547)

Seznam proveniencí

B - XXI. C. aa. 6,1 Joanis Hessi Nurmbergij Parochi Unraven [přeškrtnuto]

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena