Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Hradec Králové - jezuitská kolej
GPS:

Seznam osob a institucí

Crugerius, Georgius (1608-1671) Hradec Králové - jezuitská kolej

Seznam proveniencí

B - XX. G. aa. 47,1 Crugerij B - XVIII. A. 17,1 Collegij Reginaehradeci Socetatis Jesu Catal[ogo] inscript[us] A[nno] 1655 B - XVIII. D. bb. 22,1 Collegij Soc[ieta]tis Jesu Reginae Hradecij Catalogo inscript[us] 1675 B - XX. E. bb. 73,1 Catalogo Bibliothecae Collegii S. J. Reginae Hradecii Inscriptus A[nn]o 1754

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena