Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Hradec Králové - jezuitská kolej
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Rozlehlá budova bývalé Jezuitské koleje, která sousedí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie „zabírá“ významnou část jižní strany velkého náměstí. Kolej byla založena již roku 1629, se stavbou bylo však započato až na začátku 70. let 17. století. K dokončení barokního areálu, jehož autorem byl stavitel P. I. Bayer, došlo až roku 1710. V roce 1775 byla kolej zrušena následně byla v letech 1810-34 empírově upravena pro civilní a vojenské účely. V 90. letech minulého století byl areál vrácen církvi, která zde po rekonstrukci zřídila pastorační centrum Nové Adalbertinum.
Literatura:
ČORNEJOVÁ, Ivana, Jezuité v Čechách, in: Pocta Josefu Petráňovi: sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 347-365. / ČORNEJOVÁ, Ivana, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 2002. / ZÁŘECKÁ, Klára, Vztahy královéhradeckého biskupství a koleje Tovaryšstva Ježíšova v Hradci Králové mezi léty 1664 až 1773, in: 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 275-293.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Hradec Králové - jezuitská kolej

Seznam proveniencí

B - XVIII. A. 17,1 Collegij Reginaehradeci Socetatis Jesu Catal[ogo] inscript[us] A[nno] 1655 B - XVIII. D. bb. 22,1 Collegij Soc[ieta]tis Jesu Reginae Hradecij Catalogo inscript[us] 1675 B - XX. E. bb. 73,1 Catalogo Bibliothecae Collegii S. J. Reginae Hradecii Inscriptus A[nn]o 1754

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena