Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Crugerius, Georgius (1608-1671)
Alternativní jména:
Crugerus, Georgius / Kruger Georgius / Krugerius, Georg / Crugerius, Jiří
Bližší údaje:
(*6.11.1608 Praha + 9.3.1671 Litoměřice), řeholní slib roku 1625, jezuita, katolický kněz, pedagog, historik. Přítel Bohuslava Balbína a Tomáše Pěšiny z Čechorodu. Vystudoval filozofii a teologii v Olomouci a ve Vratislavi. Roku 1625 vstoupil do jezuitského řádu v Brně. Působil na jezuitských kolejích v Litoměřicích, Uherském Hradišti, Jičíně a Hradci Králové. Autorem historických a hagiografických děl, např. Sacri pulveres, Praha 1669
Literatura:
KROUPA, Jiří K., G. Crugerius v zrcadle Catalogi triennales II., Listy filologické 118/1-2, 1995, s. 98-99. / KALISTA, Zdeněk, České baroko, Praha 1941, s. 331. / VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla (kol.), Biografický slovník českých zemí, Praha 2008, s. 369-502. / Lexikon české literatury II, Praha 1993, s. 1006-1007.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Hradec Králové - jezuitská kolej

Seznam proveniencí

B - XX. G. aa. 47,1 Crugerij

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena