Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Kamienna Góra (Landeshut)
GPS:

Seznam osob a institucí

Bittner, David Aemilianus (-1672)

Seznam proveniencí

B - I. C. 1,1 In nouendecim Tomos distincta comparauit pro Bibliotheca Braunensi R: ac R: P: Dauid ... B - S. LIX. a. 12 Comparata a P. Dauide Aemiliano a flore[m] Ladeshutte degente 1649

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena