Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Bittner, David Aemilianus (-1672)
Alternativní jména:
Bittner, Emilian
Bližší údaje:
(*19.11.1607 Broumov + 23.9.1672 Broumov), řeholní slib 1.1.1629 Broumov, OSB. Od roku 1614 navštěvoval školu a poté gymnázium v Broumově. Roku 1627 vstoupil do řádu, kde obdržel jméno David. Roku 1630 odešel do Prahy, kde pokračoval ve studiích. Po vpádu Sasů do Prahy utekl roku 1631 ve světském oděvu do Broumova, odkud pokračoval do Olomouce. Roku 1634 byl vysvěcen na kněze a stal se doktorem filozofie. Jeho dizertace vyšla tiskem u Jana Hoffmanna pod názvem "Philosophia quam in alma episcopali universitate Olomucensi S. J. pro Doctoratu Philosophico propugnandam suscepit Anno 1634 die 12. Mense Augusto R. D. P. David Aemilianus Boem. Braunau, O. S. B. Braun. Monasterii Professi, artium et philosophiae Baccalaureus. Praeside R. P. Theodoro Moreto S. J, Olomucii".Roku 1635 se vrátil zpět do Broumova, kde od roku 1636 působil jako farář. Roku 1646 byl 3 týdny převorem. V letech 1648-1655 byl farářem v Landeshutu v Pruském Slezsku. Od roku 1655 působil jako profesor filozofie a od roku 1656 jako farář v Broumově. Bittner je autorem Chronicon Braunense. Dílo editoval V. V. Tomek, který jej vydal v Praze roku 1875.
Literatura:
MAIWALD, Vincenz, Geschichte des öffentlichen Stiftsgymnasiums in Braunau, Wien 1912, s. 15-16. / WINTERA, Laurentius, Stift Braunau im Dienste der Kultur, Braunau 1904, s. 53.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter Kamienna Góra (Landeshut)

Seznam proveniencí

B - I. C. 1,1 In nouendecim Tomos distincta comparauit pro Bibliotheca Braunensi R: ac R: P: Dauid ... B - S. LIX. a. 12 Comparata a P. Dauide Aemiliano a flore[m] Ladeshutte degente 1649

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena