Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail místa

Název:
Louny
GPS:

Seznam osob a institucí

Blatenský, Jan Václav

Seznam proveniencí

B - XIX. A. 3,1 Letha 1641 7 Octobrij kaupena tato knijha od dwogijho cztyhodneho Pan[a] patera kni... B - XIX. A. 3,1 Concessus Fuit Libris iste Joan. Wen. Blatn. hunc Temp. Decanj Lun. [manu propria] B - XIX. A. 3,1 Concessus Fuit Liber Iste mihi Joannis Wenceslao Blattn. hunc temp. Decano Lunensi ... B - XIX. A. 3,1,přív. Ex Libris Joannis Wen. Blattnense Decanj Lunense 1641 10 Marz.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena