Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Bayer, Antonín
Alternativní jména:
Bayer, Anton
Bližší údaje:
(*17.12.1794 Broumov + 1.1.1848 Lanškroun), studoval na broumovském gymnáziu v letech 1805/6-18010, duchovní v Lanškrouně, roku 1842 založil studentskou nadaci
Literatura:
MAIWALD, Vincenz, Geschichte des öffentlichen Stiftsgymnasiums in Braunau, Wien 1912, s. 272-273.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XX. E. bb. 46,1 Legatum D. Bayer B - XXII. E. bb. 23,1 Legatum Rev. D. Antonii Bayer, Presb. eccles. Braunensis, qui obiit Landscron... B - XXIII. F. aa. 3,1 Legatum R. ac. V. D. Antonii Bayer. R. i. p !

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena