Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Benno I. Falkus z Falkenbergu (1683-1751)
Alternativní jména:
(Jan) Benno I. Falkus z Falkenbergu
Bližší údaje:
Opat emauzský v letech 1612-1613, převor rajhradský v letech 1613-1621, opat břevnovsko-broumovský v letech 1621-1646
Literatura:
BUBEN, Milan, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II/2 Mnišské řády, Praha 2003, s. 134-136.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XII. B. 26,1 emptus uno solido et uno Ferdinanddo J. B. [manu propria] B - XVIII. B. 21,1 JB 1636 B - XXII. A. 6,1 Mon[aste]rij Braunoviensis 1633 JB. mpp [manu proprium] B - XXII. E. bb. 16,1 I. A. B. B - XXII. G. bb. 20,1 Mon[aste]rij Braunensis JBAB 1630

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena