Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Benno II. Löbel (1683-1751)
Alternativní jména:
Benno Löbl
Bližší údaje:
(*15.8.1688 Postoloprty + 2.12.1751 Praha), břevnovsko-broumovský opat v letech 1738-1751, profesní slib složil v Broumově 25.7.1705, vysvěcen na kněze 1.7.1714. Nařídil přestavbu zámku v Kladně na rezidenci benediktinů. Postavil si rezidenci v Meziměstí u Broumova. Podporoval školství.
Literatura:
KRAJNÍK, Stanislav – PŘIBYL, Vladimír, Pod ochranou benediktinského kříže, In: Posel z Budče: almanach poutníků na staroslavnou Budeč č. 19, 2002, s. 13-38.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. C. aa. 11,3 B.A.B. 1739

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena