Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Berger, Paulus (1757-1835)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*3.11.1757 Broumov + 5.12.1835 Broumov), řeholní slib 11.11.1781, svěcení 28.9.1785, OSB, student svaté hermeutiky a patrologie v Broumově
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. F. aa. 45,1,B Ad usum P. Pauli Berger O. S. B.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena