Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Berka, Zdislav Ladislav (-1648)
Alternativní jména:
Berka de Duba et Lippa, Zdislaus Ladislaus
Bližší údaje:
(*Zákupy + 19.12.1648), řeholní slib 1.1.1638 Broumov, OSB, opat kláštera sv. Mikuláše v Praze roku 1647, břevnovský převor roku 1648
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. B. 22,1 Emit me Pragae 4.3.1644. 15. Jan. Zdislaus Ladisla[us] Berka Praepos[itus] Břewn...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena