Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Bernardus
Alternativní jména:
Bližší údaje:
OCist, profesor v polském klášteře v Kamenci
Literatura:
CHARVÁTOVÁ, Kateřina, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009, s. 134. / KUTHAN, Jiří, Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, s. 190. / FUKALA, Radek, Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007, s. 85.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Kamieniec

Seznam proveniencí

B - XVIII. A. 1,1 Ad m[odum] R[everen]de ac Eximie P. Prior In Contestationem affectus et notitiae ...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena