Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Blaha, Amandus (1717-1781)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*23.8.1717 Hradec Králové +11.4.1781 Karlštejn), řeholní sliby 24.2.1739 Broumov, svěcení 2.5.1745, OSB, v letech 1758-1774 působil v Praze-Břevnově
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. F. bb. 10,1 Comparavit P. Amand[us] Blaha O.S.B. m.p.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena