Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Böhm, Fortunatus Joseph (1754-1818)
Alternativní jména:
Boehm, Fortunatus
Bližší údaje:
(*23.4.1754 Lauben + 2.4.1818 Broumov), řeholní slib 28.4.1778 Břevnov, svěcení 14.10.1781, OSB, opat břevnovsko-broumovský v letech 1806-1818 a ředitel broumovského gymnázia
Literatura:
MAIWALD, Vincenz, Geschichte des öffentlichen Stiftsgymnasiums in Braunau, Wien 1912, s. 119.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXIII. D. aa. 25,13 P. Fortunati O.S.B.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena