Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Corusius, Andreas Thimotheus (-1625)
Alternativní jména:
Krusius, Andreas / Krause, Andreas
Bližší údaje:
(*Rosenberg + 9.9.1625 Emauzy), převor v Broumově 1621
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. C. aa. 3,1 M. Andree Corusij Presbyteri

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena