Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
De La Salle, Johannes Baptist (1651-1719)
Alternativní jména:
Jan Křtitel de la Salle
Bližší údaje:
(*30.4.1651 Remeš + 7.4.1719 Rouen), francouzský katolický kněz, pedagog, kanonizován papežem Lvem XIII 23.5.1900, patron učitelů
Literatura:
SALM, Luke, The work is your: the life of Saint John Baptis de La Salle, Christian Brothers Conference 1996. / KOCH, Carl – CALLIGAN, Jeffrey – GROS, Jeffrey, John Baptist de La Salle: the spirituality of Christian education, New York 2004.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Francie

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. bb. 62,1 Ex biblioteca joannis Baptistae Delasale. ce 8.e feurier 1740

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena