Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Elsner, Pancratius (1785-1848)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*1.4.1785 Mittelipka + 19.5.1848 Broumov), řeholní sliby 26.11.1809, OSB, profesor na gymnáziu v Broumově, kněz v Heřmánkovicích a podpřevor v Broumově
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. aa. 44,1 Ex libris Pancratii Elsner

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena