Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Franciscus Gawlus
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Irský františkán, OFM
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Athlone - klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. A. 10,1 Ex libris R. P. Francisci ma Gawlij franciscani Hijberni S. J. la: pro conventu ...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena