Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Vídeň - jezuitská kolej
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Roku 1542 přišel do Vídně jezuita Nicolás Bobadilla a r. 1551 se ve Vídni za podpory císaře Ferdinanda I. Habsburského usadila první skupinka dvanácti jezuitů, kterou vedl Claude Le Jay, jeden z prvotních druhů sv. Ignáce. Le Jay ve Vídni založil kolej a stal se jejím prvním rektorem. Zanedlouho však roku 1552 ve Vídni zemřel a na jeho místo nastoupil Petr Kanisius. Ten strávil ve Vídni několik let a výrazně přispěl k obnově místní katolické církve. Horlivě se věnoval pastoračním aktivitám, kázal, navštěvoval nemocné a rok zde dokonce působil jako generální vikář. Ve Vídni také začal psát svůj katechismus. --Rakouskou provincii oficiálně založil druhý generál Tovaryšstva Diego Laínez roku 1563. Provincie tehdy čítala tři koleje, vedle koleje ve Vídni také kolej v Praze (založenou roku 1556) a v Trnavě (založenou roku 1561); jejím prvním provinciálem byl v letech 1563-1566 Mikuláš Lannoy. Roku 1623 se z rakouské provincie vyčlenila samostatná česká provincie.
Literatura:
MÜHLBERGER, Kurt, Universität und Jesuitenkolleg in Wien: Von der Berufung des Ordens bis zum Bau des Akademischen Kollegs, in: KARNER, H. – TELESKO, W., Die Jesuiten in Wien, Wien 2003, s. 21-37.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Vídeň - jezuitská kolej

Seznam proveniencí

B - I. B. 12,1 Dom[us] Professae Viennae Soc. Jesu [přeskrtáno] B - I. B. 12,2 Dom[us] Professae Soc. Jesu Viennae  [přeškrtáno] B - I. B. 12,4 DOMVS PROFESSAE SOC. IESV VIENNAE B - XIX. B. 2,1 Domus Professae Societatis JEsv Viennae 1706 B - XIX. B. 3,1 Colegij Scriptorum Prov. Austriae S. J. A. 1746 B - XIX. B. 3,1 DOMVS PROFESSAE SOC. IESV VIENNAE B - XIX. G. bb. 4,1 Dom[us] Prof[essor]is Viennae Catalogo inscriptus Anno 1710 B - XIX. G. bb. 8,1 Dom. Prof. S. J. Viennae ad S. Annam B - XVIII. B. 11,1  Collegij Viennensis Soc. JESV B - XXI. B. aa. 5,1 Dom. Profes. Soc. IESU ad S. Annam Viennae 1703 B - XXI. B. aa. 6,1 Inscriptus Catal. novo Biblioth. Domus Prof. S. I. 1745 B - XXII. B. 5,1 Domus Professa Societatis Jesu Vienna Ex liberati donatione Illustrissimi sui Baro... B - XXII. B. 5,1 Domus Professa Societatis Jesu Vienna Ex liberati donatione Illustrissimi sui Baro... B - XXII. E. aa. 8,1 Collegii Societatis Jesu Viennae 1764 B - XXII. E. aa. 9,1 Collegij Soc[ieta]tis JESV Viennae 1664 B - XXIII. B. 13,1 Inscriptus Domus Prof[essae] Soc[ietatis] Jesu Vieni 1716

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena