Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Gotsch, Leopold Kaspar (1672-1716)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*31. 8. 1672 Broumov + 5. 4. 1716 Police nad Metují), řeholní sliby 8.9.1693 Broumov, svěcení 9.2.1698, OSB, od roku 1705 profesorem rétoriky, v roce 1706 a 1709 profesorem rétoriky a poezie, roku 1707 i filozofie.
Literatura:
MAIWALD, Vincenz, Geschichte des öffentlichen Stiftsgymnasiums in Braunau, Wien 1912, s. 79, 88.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXI. C. bb. 3,1 Ad usu[m] P. Leopoldi Gotsch et ab eode[m] comparat[us]

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena