Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Greifenfels, Udalrich Wenzel Kristian (-1634)
Alternativní jména:
Udalricus Wenceslaus Krystyan
Bližší údaje:
(*Bílina + 1634), řeholník v Broumově, OSB
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. D. bb. 19,1 Vdalric[us] Krystyan à Greiffenffels 1617 B - XXII. C. aa. 13,1 Vdalricus Wenceslaij Krijstyan à Greiffenffels 1627 [manu propria] B - XXII. G. bb. 15,1 Ex libris Vdalricj Wenceslaj Krijstian ä Greyfenfels 1656 eni 54 [zlatých]

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena