Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Gretzel, Chilianus (1737-1806) OSB
Alternativní jména:
Gretschel de Grenzenstein, Chilianus
Bližší údaje:
(*26.9.1737 Trutnov + 11.6.1806 Broumov), řeholní slib 1.1.1759 Broumov, svěcení 28.10.1764, OSB, působení ve Studené Vodě, Broumově, Polici nad Metují, Lehnickém Poli
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. G. bb. 29,1  Possessor P. Chilianus 1767

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena