Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Had de Prosečze, Bernardus (-1671)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*Praha+ 9.9.1671 Praha), řeholní slib 20.4.1653 Praha, OPraem, culinae praefectus, kostelník
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Strahov - Klášter premonstrátů

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. bb. 5,1,a  Ex libris P. Had de Prosecze [manu propria]

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena