Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Hausdorff, Rupertus (1645-1716)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*13.4.1645 Broumov + 8.5.1716 Broumov), řeholní slib 2.1.1667 Broumov, svěcení 1.11.1669, OSB, profesor teologie a prefekt gymnázia v Broumově, administrátor farnosti Vernéřovice
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. D. aa. 20,1 Comparavit P. Rupertus Hausd: P: Prz. Par: Braun: pro Mon[aste]rio Braun: 1691

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena