Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Hentschel, Carolomanus (-1675)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*Nová Ruda + 18.11.1675), řeholní slib 1.11.1675, OSB, profesor v Broumově, působil v Šonově u Broumova 1665, superior v Břevnově 1674
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. G. bb. 47,1  Emit me + Fr. Carolomann[us] ord[inis] S[ancti] Benedicti Braunae P[ro]fess[...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena