Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Horak, Christian (1730-1799)
Alternativní jména:
Horak, Christianus
Bližší údaje:
(*12.5.1730 Lipnice + 24.4.1799 Broumov), řeholní slib 25.7.1748 Břevnov, svěcení 6.10.1754, OSB, působil v Polici nad Metují v letech 1758-1774, profesor rétoriky a teologie, podpřevor v Broumově, převor v Břevnově
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. G. bb. 30,1 Christiani Horak Bened. Brževnov. B - XVIII. C. bb. 45,1 Darem dostal Christianus Horak Benedictinus Brževnoviensis B - XX. F. aa. 12,1 Christiani Horak Benedictini Brzewnoviensis B - XXII. D. aa. 25,3 ab Eximio Editore dono accepit Christianus Horak O. S. B. p. t. Prior Brzewno...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena