Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Hronn, Chilianus (1745-?)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*27.11.1745 Přeštice +?), řeholní slib 28.10.1765 Kladruby, OSB, působil v kladrubském klášteře
Literatura:
NOVOTNÝ, Václav, Začátek kláštera kladrubského a jeho nejstarší listiny, Praha 1932. / KRČEK, Jakub, Zrušení kladrubského kláštera, in: Scamna super Misam. 1. sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU, Plzeň 2008, s. 165-171. / Devět století kláštera v Kladrubech: 1115-2015, České Budějovice 2017. / MAYER, W., Die Gründung und Besiedlung des Benediktinerklosters zu Kladrau, Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 36, 1898, s. 428-444.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Kladruby - klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. aa. 35,1 Compar. P. Chilianus Hronn 3 f. 30 xr.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena