Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Cheb - jezuitská kolej
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Někdy před rokem 1630 přišli do Chebu jezuité a zprvu se zabývali misijní činností. Bydleli zpočátku v komendě Křížovníků s červenou hvězdou, pak v latinské škole. Hodlali vybudovat své kolegium v dolní části náměstí, ale město jim dalo k použití komendu Německých rytířů, kam přestěhovali školní místnosti a kde na místě hospodářské části založili zahradu. K vystavění vlastní koleje nikdy nedošlo. Objekt bývalé komendy užívali až do roku 1773, kdy došlo ke zrušení řádu. Po odstranění staveb komendy byla zde vystavěna v letech 1835 – 1839 kasárna. Ta byla zbourána po druhé světové válce.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Cheb - jezuitská kolej

Seznam proveniencí

B - XXIII. G. bb. 25,1 Inscriptus Catalogo Collegij Soc[ieta]tij Jesu Egrae 1691 nunc Monasterii S....

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena