Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Chotovský de Chotov, Johannes
Alternativní jména:
Jan III.Chotovský z Chotova, opat v letech 1553-1575
Bližší údaje:
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - S. LXI. b. 5 An[n]o d[omi]ni 1558 Joannes a chotow Abbas Brewnowiensis et Braune me emit in pal...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena