Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Chmel, Jakub (1727-1805)
Alternativní jména:
Chmel, Jakub II. / Chmel, Jacobus
Bližší údaje:
(*1727 + 1805), OSB, opat břevnovsko-broumovský v letech 1786-1805
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. C. bb. 29,1,a Comparavit P. Jacobij Chmel 1766 B - XIX. G. bb. 45,1 Ex libris P. Jacobi Chmel O. S. B.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena