Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Karasek, Georgius, OSB, 1799-1836
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*16.5.1799 Nový Bydžov + 2.8.1836 Broumov), řeholní sliby 29.12.1822, professio, Praha: Monasterium Brzevnoviense, OSB, svěcení 12.8.1824, ordinatio, působení: Police nad Metují Broumov, cooperator parochiae
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XX. B. bb. 3,1 Georgii Karašek O.S.B.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena