Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Kladruby - benediktinský klášter
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Bývalý benediktinský klášter založený před 900 lety knížetem Vladislavem I. Dominantou areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný slavným českým architektem Janem Blažejem Santinim Aichelem ve stylu tzv. barokní gotiky.  Kupole kostela, která dosahuje výšky 46 metrů, je zakončena zlacenou mariánskou korunou. Délka kostela je 86 metrů. Druhou nejvýznamnější stavbou v areálu kláštera je budova Nového konventu od Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Literatura:
NOVÁČEK, Karel – ADÁMEK, Jan, Kladrubský klášter 1115-1421, Plzeň 2010.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Kladruby - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXI. A. 1,1 Liber Monasterij Cladrubiensis

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena