Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Kriesche, Raymund
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(* 3. 8. 1753 Leipa + 19. 8. 1837) farář v Hohlen, od roku 1798 působil ve farnosti Kvítkov
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Nejsou žádné výsledky.

Seznam proveniencí

B - XIX. G. bb. 49,1,B Raymundi Kriesche Capellani Neostadiensis 1782

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena